obrázek

Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11

!!!NOVÝ WEB!!! - http://www.zus-sumperk.cz


O škole


!!! Škola má od ledna 2011 nový web !!!

 http://www.zus-sumperk.cz

Tyto stránky nebudou dále aktualizovány.

     Základní umělecká škola Šumperk vznikla jako Městská hudební škola 15. října 1945. V 60-tých letech 20. století se přetransformovala v lidovou školu umění a vedle hudebního a tanečního oboru začala nabízet vzdělávání i ve výtvarném a literárně dramatickém oboru. Začátkem 90-tých let přijala Lidová škola umění v Šumperku nový název, Základní umělecká škola Šumperk a jejím zřizovatelem se stal nově vzniklý Školský úřad Šumperk. Od 1. ledna 1994 působí ZUŠ Šumperk jako samostatná příspěvková organizace s právní subjektivitou. Poslední změnu absolvovala škola 1. října 2001, kdy přešla do působnosti Olomouckého kraje.
     V současné době rozvíjí ZUŠ Šumperk svou rozmanitou činnost v několika různých místech šumperského regionu. V hlavní budově, na ulici Žerotínova 11, Šumperk, je umístěn hudební a taneční obor, výtvarný obor pracuje v prostorách I. ZŠ Šumperk. Pobočka v Hanušovicích nabízí dětem výuku hry na klavír, housle, kytaru a flétnu, v Jindřichově mají zájemci možnost rozvíjet své schopnosti v tanečním oboru. 
     V současné době navštěvuje školu  téměř 700 žáků, vzdělávání zajišťuje 27 pedagogů.Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.